Etiket arşivi: düdük

Denizcilikte Kullanılan Ses ve Işık İşaretleri

Tekneler hareketlerini anlatabilmek için ses ve ışık işaretlerini de kullanmaktalardır.

Bunlardan en sık kullanılan manevra uyarma işaretleri şunlardır:

– Bir kısa düdük, “Rotamı sancağa değiştiriyorum, sancağa dönüyorum.”
– İki kısa düdük, “Rotamı iskeleye değiştiriyorum, iskeleye dönüyorum.”
– Üç kısa düdük, “Tornistan çalışıyorum, geri geri geliyorum.”

Dar Bir Kanal veya Geçitte Birbirlerini Gören Teknelerin İşaretleri :

Öndeki gemiye yetişip onu sancak tarafından geçmek isteyen tekne “iki uzun bir kısa düdük”, iskele tarafından geçmek isteyen tekne “iki uzun iki kısa” düdük çalar.
Öndeki bu isteği kabul ediyorsa, “bir uzun bir kısa, bir uzun bir kısa” düdük; kabul etmiyorsa “beş kısa” düdük çalar.
Birbirini gören iki tekneden biri diğerinin niyetini anlamadığında, bu tereddütünü ifade için en az “beş kısa” düdük çalar (veya ışık işareti yapar).
Dar bir kanal veya geçitte, bir dönemecin dönüş yerine yaklaşan tekne “bir uzun düdük ” çalar.
Dönüş yerinin öbür tarafındaki tekne ise cevap olarak “bir uzun düdük” çalar.

Kasıtlı Görüş Hallerinde Verilecek Ses İşaretleri :

Üzerinde yol bulunan kuvvetle yürütülen bir tekne; iki dakikadan fazla olmayan aralıklarla “bir uzun” düdük (4-6 saniye) çalacaktır.
Kuvvetle yürütülen tekne, arızalı olmadığı halde suyun üzerinde bekliyorsa, iki dakikadan fazla olmayan aralıklarla “iki uzun” düdük çalacaktır.
Kumanda altında bulunmayan, manevra yapma kabiliyeti sınırlı olan, yelkenli tekne, balıkçı teknesi, iterek veya çekerek yedekleme yapan tekne, iki dakikadan fazla olmayan aralıklarla “bir uzun bir kısa” düdük (kısa düdük; 1 saniye) çalacaktır.
Demirli (ve karaya oturan) bir tekne bir dakika aralıklarla beş saniye süreli kampana çalacaktır. Tekne 100 metreden uzunsa kampana sesinden sonra kıç tarafa bir gonk çalacaktır. Ayrıca demirli bir gemi yanaşan bir gemiye kendi yerini belli etmek için “bir kısa – bir uzun – bir kısa” olarak üç düdük çalacaktır.
Bu genel anlatım ve şekiller, denizdeki trafik durumunu anlama bakımından bir fikir verecektir. Gerekli olanlar için daha ayrıntılı bilgi gemilerde bulunma mecburiyeti olan “Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları” adlı kitapçıklarda bulunabilir.

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü için tıkla

Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kurallarına Ait Konvansiyon indir