Etiket arşivi: ISAF

Yelkenli Teknelerde Yarışçılığın Kuralları

Yelkenli teknelerde yarışçılığın kuralları The International Sailing Federation (ISAF)?ın hazırladığı kitapta toplanmıştır. Bu kurallar her yıl değiştirilmeye müsait olup aşağıda açıklananlar en genel ve önemlileridir. Yarışan bir yat da ISAF kural kitabının bulundurulması ve bu kuralların en azından dümenci tarafından net bir şekilde bilinmesi gereklidir.

Yelkenli tekneler arasında yol hakları:

  • Sancak- iskele kontra geçiş önceliği; farklı kontralarda seyreden (rüzgarı farklı bordadan kullanan) iki yelkenli çatışma tehlikesi doğuracak şekilde karşılaştığında, iskele kontra seyreden tekne, diğerinin yolundan çıkacaktır. (Sancak kontra yol hakkına sahiptir!)
  • Çatışmadan kaçınma; tekne sancak kontra olarak geçiş önceliğine sahip dahi olsa, mutlaka çatışmadan kaçınmak için elinden geleni yapmalıdır, bu kural, ISAF kural kitabının birinci kuralı olup, ihlali halinde tüm kurallara karşı öncelik taşır.
  • Aynı kontra geçiş önceliği; her iki tekne de aynı kontrada seyrediyorsa, rüzgar üstünde olan tekne, rüzgar altında olan teknenin yolundan çıkacaktır. (Rüzgar altı yol hakkına sahiptir!)
  • İskele kontra seyreden bir yelkenli rüzgar üstünde başka bir yelkenli görür ve rüzgarı hangi bordadan kullandığını anlayamazsa, onun yolundan çıkacaktır.
  • Şamandıraya yaklaşma sırasında; iki tekne boyuna girildiğindeki durum kıyas alınmak üzere iç tekne yol hakkına sahiptir, sancak iskele kuralı bu kurala karşı üstün olmasına rağmen, tekneler aynı kontra seyir ediyorlarsa, dış tekne mutlaka iç tekneye manevrasını sorunsuz tamamlayabileceği yeri sağlamakla yükümlüdür.

Yelkenli tekneler arasındaki en temel çatışma kuralları bunlardır. Bu kurallara her zaman uymalı ve rakip teknelere haksız yere zor anlar yaşatmamalısınız. Hatırlayınız ki bu kuralları yeri geldiğinde avantajınıza da kullanabilir ve rakip tekneleri avantajsız duruma düşürebilirsiniz.

Herhangi bir kural ihlali durumunda, mağdur tekne kural ihlalinde bulunan tekneye protesto çekebilir. Protesto çeken tekne, sözkonusu tekneye sesli bildirimde bulunmalıdır (?Protesto!? diye bağırmak gibi). Daha sonra görülebilir şekilde kırmızı bayrak toka etmelidir. Yarış sonunda yarış hakemlerine yazılı deklarasyonla bu protestoyu bildirmelidir. Bu deklarasyonda hangi teknenin hangi kuralı ihlal ettiği açıkça belirtilmelidir.

Protestoların karara bağlanma süreci mahkeme adabıyla gerçekleşir. Protesto çeken teknenin dümencisi (skipper) olayı ayrıntılarıyla anlatarak ifadesini verir. Suçlanan tekne savunmasını yapar. Eğer varsa şahitler dinlenir ve protesto karara bağlanır. Bu karar protesto çekilen teknenin suçsuzluğu yönünde olabileceği gibi diskalifiye oluşuna kadar gidebilir.

Yarış komitesi yarıştan bizzat sorumlu merciidir. Yarışçıların komiteyle sürekli irtibat içinde olması gereklidir (telsizle vb.). Yarış komitesinden gelecek uyarılar dikkate alınmalıdır. Mesela erken start alan bir tekne (fodepar) komite tarafından uyarıldığında o tekne startını tekrarlamakla yükümlüdür. Komitenin uyarısını duymamak gibi bir mazeret söz konusu olamaz.

www.su-sail.org

Uluslararası Yelken Fedarasyonu

Tüm dünyada yelken sporunu kontrol eden en yetkili kuruluş olan Uluslararası Yelken Fedarasyonu’nun geçmişten günümüze hangi aşamalardan geçerek bugünkü halini aldığını birlikte inceleyelim.

International Sailing Federation, (ISAF) Ekim 1907?de Paris?te kurulduğundan beri, yelken sporunun üst kuruluşu, Uluslararası Yat Yarış Birliği (International Yacht Racing Union, IYRU) olarak biliniyordu. 5 Ağustos 1996?da, IYRU adını Uluslararası Yelken Federasyonu (International Sailing Federation, ISAF) olarak değiştirdi.

Uluslararası Yat Yarış Birliği, yelken yarışlarında standart ölçüm ve kurallara duyulan gereksinimden doğdu. O zamandan beri IYRU/ISAF, dünyadaki bütün yelken yarışlarında kullanılan tek bir kural ve ölçüm sistemi geliştirmiştir.

1870 öncesinde yat kulüplerinin her biri yorumlama ve uygulamada kendi yarış kurallarını geliştirmişlerdi. Kulüpler arası yarışlara ilginin artmasıyla yarış parkurlarındaki karışıklık içinden çıkılmaz bir hal aldı.

Britanya?da standart ve tek bir kural kümesi oluşturmak için birkaç girişim olsa da, bu yönde atılan ilk adım 1 Haziran 1868?de Kraliyet Victoria Yat Kulübü tarafından düzenlenen ?Yatçılık Kongresi? idi. Bu kongreye 14 kulüpten 23 temsilci katılmıştı. Kaptan Mackinnon?un yönlendirmesi ile kongrede oluşturulan bir alt kurul yat kulüplerinde kullanılmakta olan tüm kuralları bir kitapçıkta topladı.

Kongre 4 Mart 1869?da yeniden toplanarak yarış kuralları taslağını inceledi ve benimsedi. Fakat yayınlanan kurallar yatçılık basınında şiddetle eleştirildi.

Tutarlı bir kural kümesi gereksinimi artarak sürüyordu. Birkaç birlik kurulmasına karşın, oluşturdukları kurallar kabul görmedi. 1881?de, Galler Prensi Albert Edward Kraliyet Thames Yat Kulübü?nün ve Kraliyet Yat Filosunun komodoru iken, bu iki kulüp Yat Yarış Derneği ve Yeni Thames Yat Kulübü ile birlik olarak Britanya suları için bir dizi kural geliştirdiler.

Avrupa, Kuzey Amerika ve Britanya?da kullanılmakta olan değişik ölçüm standartları karışıklığa neden olmayı sürdürüyordu. Bu nedenle de değişik ülkelerden yatlar eşit koşullarda yarışamıyorlardı. Yat Yarış Derneği sekreteri Major Brooke Heckstall-Smith, Fransa Yat Kulübü?ne yarışan yatların ölçülmesinde kullanılacak tüm Avrupa ülkelerince kabul edilebilecek uluslararası bir ölçüm kuralı geliştirilmesi gereğini açıklayan bir mektup gönderdi. Sonuçta, 1906 yılının Ocak ve Haziran aylarında Londra?da düzenlenen Uluslararası Yat Ölçümü Konferansı?nda geliştirilen ?Metre Kuralı? bugün halen 12 Metre, 8 Metre, 6 Metre ve diğer Metre sınıfı teknelerde kullanılmaktadır. Konferansa katılanlar Uluslararası Yat Yarış Birliği?ni (IYRU) oluşturdular ve RYA?nınkilere dayanan ortak bir yat yarış kuralları dizisini benimsediler.

Bu sırada IYRU, Avusturya-Macaristan, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Büyük Britanya Hollanda ve Belçika, İtalya, Norveç, İspanya, İsveç ve İsviçre?de bulunan yatçılık üst kuruluşlarından oluşuyordu.

Kasım 1929?da, Kuzey Amerika Yat Yarış Birliği?nden temsilciler görüşmelere etkin katılarak Kuzey Amerika Yat Yarış Kuralları ile Uluslararası Yat Yarış Kurallarının neredeyse sözcük sözcüğe aynı olması ve birinin diğerini bilgilendirmeden kuralları değiştirmemesini sağlamaya çalıştılar. 1960?da tümüyle evrensel bir yarış kuralları dizisi üzerinde anlaşmaya varıldı ve uygulamaya konuldu.

1906?dan 1946?ya kadar, yıllık toplantıları yönetmek üzere zaman zaman bir toplantı başkanı seçiliyordu. 1946?da ilk Başkan olarak seçilen Sir Ralph GORE?dan beri ISAF?ın beş başkanı daha oldu; Sir Peter SCOTT (GBR, 1955-69), Beppe CROCE (ITA, 1969-86), Peter TALLBERG (FIN, 1986-94), Paul HENDERSON (CAN, 1994-2004) ve Göran PETERSSON (SWE, 2004-).

Uluslararası Yelken Federasyonu, Uluslararası Olimpiyat Kurulu?nca yelken konusunda dünyadaki tek yetkili kurum olarak resmen tanınmaktadır. Böylelikle ISAF, yelken sporunun uluslararası tanıtımı, Olimpiyat Oyunlarında yelken yarışlarının yönetilmesi, tüm yelken yarışlarında geçerli olan Uluslararası Yelken Yarış Kuralları ve düzenlemelerinin geliştirilmesi, yargıç, hakem ve diğer yöneticilerin eğitilmesi ve yelken sporu ile ilgili tüm konularda yelkencilerin temsil edilmesinden sorumludur.

ISAF, yelken sporunun gelişmesini sağlamak amacıyla çeşitli yarışlar oluşturmuştur. Bunlar arasında; ISAF Dünya Yelken Şampiyonaları (Olimpik sınıflar için), ISAF Dünya Yelken Oyunları, ISAF Gençler Yelken Dünya Şampiyonası, ISAF Takım Yarışı Dünya Şampiyonası, ISAF Eş Tekne Yarışı Dünya Şampiyonası, ISAF Bayanlar Eş Tekne Yarışı Dünya Şampiyonası, ISAF Uluslar Kupası sayılabilir. En önemli uluslararası eş tekne ve Olimpik Sınıf yarışlarının onaylanması ve derecelendirilmesi ile bunun sonucunda yelkencilerin dünya sıralamasının yapılması da ISAF tarafından yürütülmektedir.

Bugün ISAF, asli üyeleri olan 121 üye ülkeden oluşmaktadır ve yelken dünyasını yöneten karar verme mekanizmasından sorumludur.

Günümüzde en küçükleri olan Optimist?ten, en büyükleri olan 60 ft çok gövdeliye kadar değişik büyüklüklerde 87 ISAF Uluslararası, Tanınan ve Klasik Yat Sınıfı vardır.

ISAF başlangıcından beri, olabildiğince çok kişinin yelken yapmasını sağlamak temel hedefi olmuştur.

Uluslararası Yelken Federasyonu?nun Amaçları

Uluslararası Yelken Federasyonu?nun, tüm dünyada yelken sporunu kontrol eden yetkili kuruluş olarak, amaçları ve hedefleri şunlardır:

* Bu yetkinin gerektirdiği temsil görevini ve işlevleri yerine getirmek,

* Yelken sporunun tüm dallarını ırk, din, cinsiyet ya da politik ayrım yapmaksızın tanıtmak,

* Yelkenli tekne yarışlarını düzenleyen kuralları belirlemek, denetlemek, yorumlamak ve değiştirmek, anlaşmazlıkları çözümlemek ve (gerekli cezaların verilmesi de içinde olmak üzere) uygun düzenleyici görevleri yerine getirmek,

* Yelken sporunu denetleyen üst kuruluş olarak görev yapmak, tekne sınıflarına uluslararası ya da tanınan statüsü vermek ya da bu statüyü geri almak, ilgili kuralları ve ölçüm yöntemlerini belirlemek,

* Olimpiyat Yelken Yarışlarını düzenleyen yetkili kuruluş olmak,

* Diğer şampiyona, yelken yarışları ve etkinliklerini denetlemek, düzenlemek, yönetmek, belgelendirmek ya da onaylamak,

* Yelken sporunu etkileyen tüm konuları ve bunlarla ilgili ya da bağlantılı tüm kişileri incelemek, araştırmak, değerlendirmek, raporlamak, bilgi, istatistik, görüş ve raporları toplamak, çözümlemek ve dağıtmak,

* Federasyonun herhangi bir üyesinin çıkarlarını temsil etmek ve korumak,

* Seri yarışlar ve her türlü karşılaşmalar toplamak, planlamak, düzenlemek, gerçekleştirmek, yelken sporuna ilgi yaratmak, ilgiyi canlı tutmak ve duyurmak, sergiler, gösteriler, sunumlar, toplantılar, seminerler, konferanslar, tartışmalar, planlamak, düzenlemek, gerçekleştirmek, yarışmacılara ve diğer kişilere ödül, burs ve armağanlar vermek,

* Yelkenin herhangi bir şekli ile ilgili ya da ilgi duyan herhangi bir dernek, birlik, topluluk, kulüp, kurul, kitle ya da kişiye yönetim hizmetleri sunmak.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın

International Sailing Federation