Etiket arşivi: mandar palangası

Geleneksel Mızına Kayıkları Donanımı

Temel özellik basitlik ve ucuz maliyettir. Direk de dâhil olmak üzere donanım elemanları yakın çevreden elde edilen standart kereste ile evde yapılabilir.

Mandar Palangası

  • Düzenli olarak yağlanan direk boyu kadar mandar ipi
  • Mandar palangası basitçe iskota düğümü ile mandarın alt ucuna bağlanır.
  • Düğümün sıkışmaması için araya bir ıskarmoz takılır. Böylece uzunluk ayarları ve çözme işlemi gayet kolay ve çabuk yapılır.

Mandar Iskarmozları

Ya direk hizasında bordada ya da direk üst ıskaçasında ve direğin iki yanında bulunurlar. Mandar bunlara volta edilir, düğümlenmez. Gerektiğinde hızla çözülebilir olmalıdır.

Rakenn

Direk cundasında bulunan ve zaman zaman sıkışma olabilen basit makara yerine kullanılır. Elma veya şimşir ağacından direk içine geçirilen bu parça mandarın içinden geçtiği bir boğaz ihtiva eder. Böylece mandar çalışırken gam yapmaz.

Gargari Halkası (Geleneksel)

Çok ince kestane ağacı sürgün dallarının birbiri üzerine çevrilmesi ile elde edilir ve mandara bir istavroz düğüm ile bağlanır. Mandar ucunda bulunan kanca sereni bir tur dolaşarak yeniden mandar üzerine gelir ve sereni sıkıştırır. Klasik gargari halkası resimde görüldüğü gibi madenden yapılır.

Iskota Rayı

Boyna küreğinin çalışmasını engellemeyecek şekilde aynaya yakın bordalara monte edilir. Iskota palanga ile donatılmış ise alt makara bu ray üzerinde çalışır.

Yelken

Yelkenin orsa yakasında astarı içinde bulunan güçlendirici ince ipe (gradin halatı) ek olarak ikinci bir ince halat ile donatılıp orsa yakasının germe işlemi bu halat ile yapılır. Yelken matafyon sustaları veya filadorlar ile bu germe halatına bağlanır.