Etiket arşivi: marlink

Merlan ya da Marlink

Nispeten yakın dönemlerde, özellikle Britanya?da kullanılan marlink bir ucu çatallı güçlü bir açevele gönderdir. Tabanı teknede rüzgâr altında bir eğriye veya bazen bir kademeli ağaca dayanır. Mandar gönder ucunda bulunan çentiğe geçirilir ve marlink bordadan dışarı uzatılır. Bir alt baskı ile aşağı basılır. Mandar palangası boşu alınır. Böylece mandar birkaç santim daha gerilir. Aynı zamanda direk dibinde oldukça dar olan tekne eninde mandarın düşey açısı yükseltilmiş güçlü bir çarmıh elde edilmiş olur. Bu uygulama Vendée Globe ve diğer modern yarış teknelerinde de uygulanıyor.

Marlink, mizena çatalında olduğu gibi aynı kontrada uzun süre seyir yapılacak ise uygulanır. Sert havada direk cundasının rüzgâr altına bükülmesini ve nispeten zayıf direğin sert sağanaklarda kırılması önlenmiş olur.Deneyimler göstermiştir ki iyice gerilmiş bu yelken yardımcı elemanları ahenkle çalışır ve bu şekilde donatılmış armalar çalkantılı denizde tekneyi rahatlatarak çok iyi randıman verirler.

Aşağıdan Boş Almak

Baş tarafa gidip rahat hareket edilemeyecek kadar küçük teknelerde çelik bir tele bağlı ve geriye doğru uzanan hafif bir palanga sistemi öngörülebilir. Sert davada pek de kolay olmayan yelkenin orsa yakası boşunu almak bu palanga sayesinde çok daha kolay olur. Böylece rüzgâr üstüne gidildiğinde orsa yakası boşu gereğince alınır ve apaz seyire dönüşte biraz boşlanır. Bu aparat küçük yelken&kürek teknelerinde ve Plougastel şalupalarında yaygın olmakla birlikte her boy teknede de rahatlıkla kullanılabilir.

Yelkeni Basmak Orsa Yakası Boşunu Almak

Küçük teknelerde basit bir mandar, daha büyük teknelerde tek veya çift dilli makaralar ile donatılmış mandar alt ucu ve orsa yakası boşunu almak için bir donanım kullanılır.

Mandar direk cundasında bulunan raken içinden geçirilir. Mandarın alt ucuna makaralı boş alma palangası vurulur. Bu aynı zamanda rüzgâr üstünde çarmıh görevi de görür. Diğer kontrada yelkeni indirip tekrar rüzgâr altından basmayan sistemlerde mandar ve karula direk dibine yakındır. Genellikle basit bir makara ile mandarın ters tarafına flok mandarı eklenir. Boşu alındığında flok mandarı da 2. çarmıh görevi görür. Bu kontraya ayrıca ?Marlink?de donatılabilir.

Seren bir kere yukarı alındıktan sonra alt tarafına palanga vurulmuş palanda ile mandar boşu alınır ve yelken iyice gerilir. İki kişi ile uygulama daha verimli olur. Biri mandar boşunu alırken diğeri ıskarmoz üstünden doldurur. Nihayet mandar bir ıskarmoz üzerine volta edilir. Yarım düğüm atılmadan önce bir iki ölü tur atılmalıdır. Mandar asla açılması zor bir düğüm ile bağlanmamalı sabitlenmemeli birkaç saniyede boşaltılabilmelidir.

Boşunu almak torlu ve güçlü yelkenlerde vazgeçilmez bir işlemdir. Amacı yelkenin orsa yakasını olabildiğince sertleştirmektir. Orsa seyirde performansı arttıracaktır.

Bazen büyük teknelerde çok eski çağlardan beri kullanılagelen İngiltere?de Vargord veya Fore Guard – Vikinglerde Beitas olarak tanımlanan mizana çatalı kullanılır. Bir ucu çatallı bu gönder yelken ön yakasında bulunan ikinci ipe takılarak yelken ön yakası daha fazla gerilerek yelkene fazladan tor verilir. Gönderin diğer ucu tekne içinde rüzgâr üstünde ön oturakta bir paraçola dayanır.