Etiket arşivi: şamandıra

Temel Yelken Yarış Kuralları

Yelkencilik Kurallarının temel açıklamalarını en kolay ve anlaşılabilir şekliyle burada bulacaksınız.

1. Farklı Kontralarda Seyreden Yelkenliler

KURAL; İskele kontrada seyreden yelkenli sancak kontrada seyreden yelkenliye yol verecektir.

KURAL AÇIKLAMASI

Bu açıklamaların ikisinde de, aynı kural değişik kelimelerle verilmiştir. Dilediğiniz bir tanesini aklınızda tutunuz.

1a) Yelkenliniz rüzgarı soldan alarak seyrediyorsa, rüzgarı sağdan alan teknelere yol vermek, onlara engel olmamak zorundasınız.

1b) Yelkenlinizin ana yelkeni teknenin gidiş yönüne göre sağda ise, ana yelkeni (gidiş yönlerine göre) sol tarafta seyreden teknelere yol vermek, engel olmamak zorundasınız.

2. Aynı Kontralarda Seyreden Yelkenliler

KURAL

2.1 Rüzgarüstündeki yelkenli rüzgaraltındaki yelkenliye yol verecektir. (Bu kural start anında geçersiz kalır. Bkz. Kural 7

2.2 Açık-gerideki yelkenli, açık-öndeki yelkenliye yol verecektir.

KURAL AÇIKLAMASI

2.1 Her iki tekne rüzgarı aynı yönden alarak seyrediyorlarsa, rüzgarın estiği tarafta bulunan yelkenli diğerine engel olmayacaktır.

2.2 Açık-geride yelkenli açık-önde yelkenliye çarpmamaya çalışacak, öndeki teknenin yön değiştirmelerine uyacak ve ona engel olmayacaktır. (öndeki tekne yalnız tramola veya kavança yapamaz. Bkz. Kural 3)

3. Kontra Değiştirmek

KURAL; Tramola ya da kavança yapan bir yelkenli herhangi bir kontrada seyretmekte olan yelkenliden uzak kalacaktır.

KURAL AÇIKLAMASI; Diğer tekneler ile çatışmadan seyretmekteyken, tramola veya kavança atarak diğer teknelerin yoluna düşmeye ve onları yön değiştirmeye zorlamaya hakkınız yoktur.

4) Start Almak

KURAL; Bir yelkenlinin donanımının veya gövdesinin herhangi bir bölümü, start verildikten sonra, start hattını, ilk dönüş şamandırası yönüne doğru geçerse, bu yelkenli doğru start almış olur.

5. Yarışı Bitirmek

KURAL; Eğer bir yelkenli, tüm ceza dönüşlerini doğru olarak tamamlar ve gövdesinin veya donanımının herhangi bir bölümü start hattını istenen yönde tam olarak ve bitiş hattını belirleyen şamandıralara çarpadan geçer ise, doğru olarak yarışı bitirmiş sayılır.

6. Orsalatma Hakları

KURAL; Yelkenliler start aldıktan ve start hattını geçtikten sonra, açık-öndeki veya rüzgaraltındaki yelkenli, rüzgarüstündeki yelkenliyi (bunun direği kendi kıçı ile aynı hizada veya daha önde oluncaya kadar) orsalatabilir.

7. Start Sırasında

KURAL

7a) Herhangi bir engeli olmayan rüzgaraltı tekne, bir start şamandırasının rüzgaraltı tarafına geçmek isteyen rüzgarüstü tekneye yer açacaktır.

7b) Hatalı (erken) çıkış yapan yelkenli tekrar start hattına dönerken, start almakta olan veya doğru start almış diğer teknelere engel olmayacaktır.

KURAL AÇIKLAMASI

Yanlış start alınan yelkenli için hakem; “XX’ numaralı yelkenli hatalı çıkış (Fodepar)” şeklinde uyarı yapar. Bu yelkenli diğer, doğru start almış veya çıkış yapan teknelere engel olmayacak şekilde yön değiştirir veya durur. Start şamandıralarından birinin dışından dolaşarak yeniden start alır.

8. İşaret Şamandıralarını Dönüş,

KURAL

8a) Dıştaki bir yelkenli, içteki bütün kapatmalı yelkenlilere, (kapatmanın, dıştaki yatın burnunun şamandıraya 4 tekne boyu yarıçaplı alan içindeyken oluşması durumunda,) şamandırayı dönmesi veya geçmesi için yer açacaktır.

8b) Farklı kontralarda seyir eden iki yelkenli, orsa şamandırasında karşılaştıklarında 1. KURAL 8a) kuralının önüne geçer.

8c) Açık-gerideki yelkenli açık-öndeki yelkenliden uzak kalacaktır.

KURAL AÇIKLAMASI

8a) 4 tekne boyu mesafeye ulaşıncaya kadar, arkadan yetişmeye çalışan yelkenlileri, yön değiştirmeye zorlayabilirsiniz. Bu alana girdikten sonra, sizinle kapatmalı olarak bu alana giren veya girdikten sonra kapatmalı duruma geçen yelkenlilere yer açmak zorundasınız.

9. Şamandıraya Çarpma Durumunda Cezalar

KURAL; Şamandıraya çarpan yelkenli, ilk fırsatta, iki tramola ve iki kavança içeren iki adet 360o dönüş yaparak kendini cezalandıracaktır.

10. Bir Engel İle Karşılaşıldığında, Yer İstemek Üzere Seslenmek

KURAL; Orsa seyir eden iki tekneden rüzgaraltında olan, bir engel ile karşılaştığı için tramola atması gerekirse ve bunu diğer tekneyi engellemeden yapamayacak ise, “Tramola için yer aç” şeklinde seslenecektir. Bu durumda rüzgarüstü tekne ya hemen yer açmak için tramola atacak ya da “sen tramola at” diye seslenecek ve o yelkenli tramolasını tamamlayıncaya kadar ondan uzak kalacaktır.

11. Bir Geçiş Üstünlüğü Kuralına Aykırı Davranılması Durumunda

KURAL; Herhangi bir geçiş üstünlüğü kuralını ihlal eden yelkenli, ilk fırsatta, iki tramola ve iki kavança içeren iki adet 360o derecelik dönüş yaparak kendini cezalandıracaktır.
not: Bu kuralların (yani, 1,2,3,5,6,7,10) ihlali, yelkenliler birbirlerine dokunmamışlarsa da gerçekleşebilir.

12.Yarışan Yelkenlilerin Teması

KURAL: Yelkenliler birbirlerine temas eder ve hiçbiri ceza dönüşünü kabul edip yapmazsa her ikisi de diskalifiye edilirler.

13) Kural 4,9, ve 11 ‘e Aykırı Davranan Yelkenliler

KURAL; Bu kurallara uymayan yelkenliler diskalifiye edilirler.

Şamandıralar

Teknelere yol göstermek, bir tehlikeyi işaretlemek (batık, ya da dalgıç gibi) izlenecek yolu göstermek gibi çeşitli şekillerde seyire yardımcı olan, uygun bölgelere atılan donanımlardır. Genellikle liman girişlerinde sıkça bulunur. Şamandıralar deniz dibine bağlandıkları için mevkileri kesindir ve her şamandıra, bölgesine ait haritada gösterilmiştir.

Şamandıralar;
Işıklı, Çanlı, Palamar şamandırası olmak üzere 3 tiptedir.

İki türlü şamandıralama sistemi vardır:

Kanaldan veya limandan denize açılırken, kırmızı şamandıra iskelede kalır, yeşil şamandıra sancakta kalır.

Denizden kanala veya limana girilirken, kırmızı şamandıra sancakta, yeşil şamandıra iskelede kalır.

Lateral(yanlaç) şamandıralama: Bu sistemde seyre emniyetli bir kanal veya su yolunun iki yanı işaretlenerek gemilerin bunların arasında gitmeleri sağlanır. Bu sistemde sancak tarafa yeşil, iskele tarafa kırmızı şamandıra yerleştirilir.

İskele Şamandırası (Kırmızı Şamandıra, çift sayı)
Sancak Şamandırası (Yeşil Şamandıra, tek sayı)

Kardinal(yönleç) şamandıralama: Bu sistem tehlike arz eden batık, sığlık gibi daha çok görünmeyen ve nispeten küçük engelleri işaretlemekte kullanılan sistemdir.