Etiket arşivi: yarış kuralları

Yelkenli Teknelerde Yarışçılığın Kuralları

Yelkenli teknelerde yarışçılığın kuralları The International Sailing Federation (ISAF)?ın hazırladığı kitapta toplanmıştır. Bu kurallar her yıl değiştirilmeye müsait olup aşağıda açıklananlar en genel ve önemlileridir. Yarışan bir yat da ISAF kural kitabının bulundurulması ve bu kuralların en azından dümenci tarafından net bir şekilde bilinmesi gereklidir.

Yelkenli tekneler arasında yol hakları:

  • Sancak- iskele kontra geçiş önceliği; farklı kontralarda seyreden (rüzgarı farklı bordadan kullanan) iki yelkenli çatışma tehlikesi doğuracak şekilde karşılaştığında, iskele kontra seyreden tekne, diğerinin yolundan çıkacaktır. (Sancak kontra yol hakkına sahiptir!)
  • Çatışmadan kaçınma; tekne sancak kontra olarak geçiş önceliğine sahip dahi olsa, mutlaka çatışmadan kaçınmak için elinden geleni yapmalıdır, bu kural, ISAF kural kitabının birinci kuralı olup, ihlali halinde tüm kurallara karşı öncelik taşır.
  • Aynı kontra geçiş önceliği; her iki tekne de aynı kontrada seyrediyorsa, rüzgar üstünde olan tekne, rüzgar altında olan teknenin yolundan çıkacaktır. (Rüzgar altı yol hakkına sahiptir!)
  • İskele kontra seyreden bir yelkenli rüzgar üstünde başka bir yelkenli görür ve rüzgarı hangi bordadan kullandığını anlayamazsa, onun yolundan çıkacaktır.
  • Şamandıraya yaklaşma sırasında; iki tekne boyuna girildiğindeki durum kıyas alınmak üzere iç tekne yol hakkına sahiptir, sancak iskele kuralı bu kurala karşı üstün olmasına rağmen, tekneler aynı kontra seyir ediyorlarsa, dış tekne mutlaka iç tekneye manevrasını sorunsuz tamamlayabileceği yeri sağlamakla yükümlüdür.

Yelkenli tekneler arasındaki en temel çatışma kuralları bunlardır. Bu kurallara her zaman uymalı ve rakip teknelere haksız yere zor anlar yaşatmamalısınız. Hatırlayınız ki bu kuralları yeri geldiğinde avantajınıza da kullanabilir ve rakip tekneleri avantajsız duruma düşürebilirsiniz.

Herhangi bir kural ihlali durumunda, mağdur tekne kural ihlalinde bulunan tekneye protesto çekebilir. Protesto çeken tekne, sözkonusu tekneye sesli bildirimde bulunmalıdır (?Protesto!? diye bağırmak gibi). Daha sonra görülebilir şekilde kırmızı bayrak toka etmelidir. Yarış sonunda yarış hakemlerine yazılı deklarasyonla bu protestoyu bildirmelidir. Bu deklarasyonda hangi teknenin hangi kuralı ihlal ettiği açıkça belirtilmelidir.

Protestoların karara bağlanma süreci mahkeme adabıyla gerçekleşir. Protesto çeken teknenin dümencisi (skipper) olayı ayrıntılarıyla anlatarak ifadesini verir. Suçlanan tekne savunmasını yapar. Eğer varsa şahitler dinlenir ve protesto karara bağlanır. Bu karar protesto çekilen teknenin suçsuzluğu yönünde olabileceği gibi diskalifiye oluşuna kadar gidebilir.

Yarış komitesi yarıştan bizzat sorumlu merciidir. Yarışçıların komiteyle sürekli irtibat içinde olması gereklidir (telsizle vb.). Yarış komitesinden gelecek uyarılar dikkate alınmalıdır. Mesela erken start alan bir tekne (fodepar) komite tarafından uyarıldığında o tekne startını tekrarlamakla yükümlüdür. Komitenin uyarısını duymamak gibi bir mazeret söz konusu olamaz.

www.su-sail.org