Deniz Dipleri

Özellikle demirleme sırasında bilmemiz gereken deniz dibi özellikleri haritaların bazılarında belirtilmiştir.

Demirleme teknikleri ve kullanılacak çapalar da deniz dibinin özelliğine göre değişir. Mesela sazlık alanlara demirlemek güvenli olmayacağı gibi, mercan kayalarının üzerine demirlemek deniz canlılığına zarar verdiği için pek kabul gören bir durum değildir.

S          Sand             Kum

M        Mud              Çamur

R         Rock             Kaya

Wd      Weed           Sazlık

Cy       Clay              Balçık

Co       Coral            Mercan

G         Gravel        Çakıl (ince)

Bir cevap yazın