Şamandıralar

Teknelere yol göstermek, bir tehlikeyi işaretlemek (batık, ya da dalgıç gibi) izlenecek yolu göstermek gibi çeşitli şekillerde seyire yardımcı olan, uygun bölgelere atılan donanımlardır. Genellikle liman girişlerinde sıkça bulunur. Şamandıralar deniz dibine bağlandıkları için mevkileri kesindir ve her şamandıra, bölgesine ait haritada gösterilmiştir.

Şamandıralar;
Işıklı, Çanlı, Palamar şamandırası olmak üzere 3 tiptedir.

İki türlü şamandıralama sistemi vardır:

Kanaldan veya limandan denize açılırken, kırmızı şamandıra iskelede kalır, yeşil şamandıra sancakta kalır.

Denizden kanala veya limana girilirken, kırmızı şamandıra sancakta, yeşil şamandıra iskelede kalır.

Lateral(yanlaç) şamandıralama: Bu sistemde seyre emniyetli bir kanal veya su yolunun iki yanı işaretlenerek gemilerin bunların arasında gitmeleri sağlanır. Bu sistemde sancak tarafa yeşil, iskele tarafa kırmızı şamandıra yerleştirilir.

İskele Şamandırası (Kırmızı Şamandıra, çift sayı)
Sancak Şamandırası (Yeşil Şamandıra, tek sayı)

Kardinal(yönleç) şamandıralama: Bu sistem tehlike arz eden batık, sığlık gibi daha çok görünmeyen ve nispeten küçük engelleri işaretlemekte kullanılan sistemdir.

Şamandıralar” hakkında 2 yorum

Bir cevap yazın