Yatçılar İçin Güvenlik Önerileri

21 Ağustos 2006 tarihli Ouzo Yatı Kazası Sonrasında Deniz Kazaları Araştırma Birimi?nin Yatçılar İçin Güvenlik Önerileri:

1. Yatlar gemilerin köprü üstleriden kolayca görülemezler ve yatçılar geminin vardiya zabitlerinin dikkatini çekmek konusunda erken davranmalıdırlar. Ouzo mürettebatı böyle bir acil durum için güçlü bir feneri el altında bulunduruyorlardı ancak bu durumda olasılıkla gerçek tehlikeyi çok geç ayırt ettiler. Yatçılar gemilerin vardiya zabitlerinin dikkatini çekmek için eldeki tüm olanakları kullanmaktan çekinmemelidirler.

2. Geminin gözcüsü yatı hemen önünde olana kadar görmemişti. Buna neden olan olası etkenler, yatçıların bakış açısıyla:

i. Ouzo?da takılı olanlara benzer seyir fenerlerinin mercekleri etkinliklerini oldukça düşüren küçük çatlaklar oluşturmaya eğilimlidirler.

ii. Ouzo?da kullanılan türde seyir fenerlerine takılı olan ampuller kolayca daha düşük güçte ampullerle yanlışlıkla değiştirilebilmektedir.

iii. Yatların seyir feneri ampullerinin iplikçiklerinde (filament) sorunlar bulunmasına sıklıkla rastlanır ve bu durum ışıkların arada bir sönmesine yol açar.

iv. 5 dereceden fazla yatan bir teknenin seyir fenerlerinin yatay yoğunluğu azalabilir.

Yat sahipleri seyir fenerlerinin tümüyle etkin ve özelliklerinin anlaşılır olduğunu güvenceye almak için her çabayı göstermelidirler.

3. Ouzo?nun küçük radar kesit alanı, mutedil deniz koşulları ile birleştiğinde – Ouzo sekiz yüzeyli radar yansıtıcısını takmış olsa bile – Pride of Bibao?nun radarlarının Ouzo?yu deniz parazitinden ayırt etmesini kuşkulu hale getirmiştir. Yatlarda sıklıkla kullanılan radar yansıtıcılarının yeteneklerine ilişkin bir çalışma MAIB web sitesinde yayınlanmıştır. Yat sahipleri bütçelerinin elverdiği en iyi radar yansıtıcısını takmalıdırlar.

4. Mürettebattan bir kişinin (18°C sıcaklıktaki) suda diğerlerinden çok daha uzun süre canlı kalmış olması büyük olasılıkla can yeleğini sıkı takmış olmasından kaynaklanıyordu. Can yeleklerinde basit bir bacak arası kemeri bulunması yatçıların canlı kalma sürelerini oldukça arttıracaktı. Bacak arası kemeri can yeleklerinin isteğe bağlı fazladan bir parçası olmamalıdır; can yeleği ile birlikte verilmeli, takılı olmalı ve giyilmelidir.

5. Kazadan sonra, yat mürettebatı yardım çağrısı yapmamıştı. Buna katkısı olan etkenlerden:

i. Büyük olasılıkla yat mürettebatı kendilerini denizde bulmadan önce çok az zaman vardı. Su geçirmez kılıf içinde bir VHF el telsizi acil durum çağrısı göndermek için yeterli olabilirdi.

ii. Yatta su tetikli fırlatıcısı olan EPIRB ve/veya cansalı bulunmamaktaydı. Bir EPIRB ve/veya bir cansalı mürettebatın canlı kalma şanslarını büyük ölçüde arttıracaktı.

Bir cevap yazın